• asiathemes.com
  • (2)245 23 68

Viktig å støtte idrett og kultur

admin      -

Viktig å støtte idrett og kultur

Norske bedrifter har et særegent ansvar for å støtte norsk idrett og kultur, men det er mange som ikke kjenner sin besøkelsestid – og dette må det bli slutt på.

Å støtte norske idrettsutøvere som ikke tjener store penger på det de gjør er meget viktig. Mye penger deles ut til fotball og ski, og i all ærlighetens navn: fotballspillere tjener vel mer enn nok gjennom lønnslippen sin, og det er liten tvil om at de norske eliteløperne på ski gjør det samme. Det er store apparater i sving her som følger opp løperne og som tilrettelegger hver minste ting for dem, og de har derfor gode vilkår for å drive med sin idrett. Det finnes naturligvis de som kunne trengt seg en sponsor her også, men det blir en litt annen diskusjon. Skiløping er i det store og hele en nokså smal idrett hvor norskene dominerer, og hvis vi beveger oss inn på friidrett eller andre liknende idretter ser vi egentlig at vi er ganske små.

Utøvere i denne nisjen tjener veldig lite penger ettersom de ikke er i toppen av resultatlistene, og derfor tiltrekker de seg heller ikke sponsorer. Slik er dessverre markedet og det å støtte noen for å støtte noen er dessverre ikke spesielt populært her til lands, og det er naturligvis litt trist – spesielt for utøveren.

Vi er nokså sikre på at det fleste som driver med friidrett gjør det fordi de har lyst til det og ikke fordi det er de store pengene som driver dem – for de store pengene vinner de jo ikke. Vi tipper også at de hadde blitt veldig fornøyd med en eller flere avtaler som hadde kunne ført til at de kunne leve et normalt liv som hadde gitt dem muligheten til å satse på idretten sin.

De har gjort forsøk på å innhente sponsorer fra utlandet, men når disse har vist seg å være rivaler av vårt statlige spillemonopol har dette resultert i utfrysing og trisler om utestenging.

Men hvor skal de få pengene fra? Norsk næringsliv er nødt til å støtte opp, og gjør man det er det god reklame!

Search