• asiathemes.com
  • (2)245 23 68

Skeptiske til mer oppdrett i Skjerstadfjorden

admin      -

Skeptiske til mer oppdrett i Skjerstadfjorden

Det er mange som er redd for konsekvensene dersom de nye oppdrettsanleggene som er planlegt i Skjerstadfjorden utenfor bode blir en realitet. Bodø kommune er også skeptiske til å tillate ytterligere oppdrettsnæring i fjorden.

Til tross for protestene som råder er det allikevel en mulighet for å fylkeskommunen kan gi klarsignar til nyetablering av flere anlegg i fjorden.

Det er ved Vågan i Skjerstadfjorden er fjorden pr. i dag tilgjengelig for alle og er helt åpen, men det er altså her man frykter at det skal fylles opp med nye oppdrettsanlegg. Det er to selskaper som har søkt om å få opprette anlegg ved Mjønes, men lokale krefter mener at dette vil forringe fjorden og artene i den. Frykten for lakselus og forurensning er stor.

Bodø kommune har selv regulert området til bruk både til oppdrett og friluftsliv, men kommunen er nå redde for at oppdrettsanlegg vil føre til å friluftsbruken vil bli skadelidende.

Faktum er at det vil være en forbudssone rundt et så stort anlegg og det vil innebære at store områder i fjorden vil bli avstengt for fritidsbruk.

Det er som sagt fylkeskommunen som har det siste ordet og det kan derfor bli vanskelig å stoppe disse planen, ettersom de forholder seg til de vedtatte planene – og det er altså disse som åpner for mer oppdrett, og da kan det tyde på at det blir mer oppdrettslaks i fjorden.

Det er altså en mulighet for at dette kan skje, og fylkesråden understreker at kystsoneplanen er ment å skape forutsigbarhet slik at næringen vet hva de har å forholde seg til.

Search