• asiathemes.com
  • (2)245 23 68

Salmar kan få muligheten til å teste merder i norsk hav

admin      -

Salmar kan få muligheten til å teste merder i norsk hav

Salmars nye havmerd kan allikevel bli å se i norske havvann under uttestingsperioden etter at det i forrige uke kom frem at Salmar hadde begynt å titte seg om etter samarbeidspartnere fra utlandet som de kunne samarebeide med. Selskapet er ute etter å teste ny teknologoi som skal avdekke om merder tåler bølgeforhold og vær lenger ut til havs.

Holdningen fra de norske myndighetene har sålangt vært avventende med nå kommer altså fiskeriminister Elisabeth Aspaker på banen og åpner for testmuligheter i norsk territorium.

Situasjonen er slik at Salmar har fått et avslag fra Fiskeridirektoratet på sin søknad om konsesjon for utvikling av bærekraftig og ny havbruksteknologi, men dette avslaget ble klaget inn. Klagen er dog ikke avgjort men allikevel går Aspaker langt i å tillate at Salmar skal få prøve teknologien i norske farvann.

Aspaker har følgende å si om saken:

– Det vil være svært viktig for oss som verdensledende havbruksnasjon å vise at vi kan nyttiggjøre oss denne tupen norskutviklet teknologi. Jeg håper inderlig at vi skal kunne finne en løsning med Salmar om ikke så altfor lang tid.

Salmar har altså ingen konsesjoner som du kan bruke merdene til her til lands men har fått areal stilt til disposisjon i både Chile og Skottland. Selskaper bekrefter dette men sier at dette ikke er noe man jobber med akkurat nå, men at man nesten får avvente til etter at man har fått svar fra myndighetene, i følge konsernsjef Leif Inge Nordhammer.

Search