• asiathemes.com
  • (2)245 23 68

Lund tror på høyere oljepriser

admin      -

Lund tror på høyere oljepriser

Den tidligere toppsjefen i Statoil, Helge Lund, har troen på at oljeprisen vil stige på nytt igjen, men han sier samtidig at kostnadene for eventuelle nye oljefelt vil være avgjørende.

Han forklarer at olje og gass er råvarer og at det historisk sett er beviser på at dette er syklisk – og at det vil fortsette med det. Etter at den tidligere toppsjefen sluttet i Statol har prisen på olje falt fra omkring 90 dollar pr. fat til like over 50 dollar denne uken.

I mars begynner Lund i BG Group i ny jobb, og han mener altså utviklingen i oljeprisen vil være avhengig av hva det vil koste å bygge ut nye felt – og med dette antyder han at oljeprisene skal opp.

Lund sier at man må bevege seg tilbake til de fundamentale faktorene og se på den langsiktige marginalkostnaden for hva ny produksjon vil koste, og at det er dette som vil være avgjørende for det fremtidige prisbildet.

Den erfarne oljemannen håper at oljebransjen nå tenker langsiktig og unngår desperate kostnadskutt, og heller bruker energi på å utarbeide programmer som bryter fundamentalt med måten man driver på.

Lund mener i likhet med tidligere Hydro-sjef Eivind Reitan at norsk økonomi er såpass robust at vi tåler den halverte oljeprisen med påfølgende nedgang i sektoren, samt at vi også takler krise i Europa og den varslede svekkede veksten der.

Search