• asiathemes.com
  • (2)245 23 68

Handel med råvarer

admin      -

Handel med råvarer

Nye måter å plassere sine penger på dukker til stadighet opp og noe av det aller mest populære nå om dagen er cfd handel. Dette er er en høyrisikoaktivitet, og det er nok utvilsomt muligheten til raske penger som frister norske borgere aller mest.

Cfd handler kort og godt om å forsøke å forutsi om et spesielt i produkt i et marked vil stige eller synke i verdi, og man inngår da en kontrakt med et nettmegler om dette. Man investerer derfor på ingen måte penger i selve produktet, for eksempel en aksje eller en råvare, men man spekulerer rett og slett i hvordan produktet vil utvikle seg.

Man eier ingenting, men det er den spesifikke aksjen som fungerer som referanseverdi.

Har man interesse for råvarehandel er dette en meget god mulighet, og her er alternativene mange. Olje, gull, sølv og mye mer kan handles, og her gjelder det enkelt og greit å holde tunga rett i munnen – for her går det fort.

Hastigheten på handel med cfd er det fremste kjennetegnet på denne formen for spekulering, og at det er risikofylt har vi allerede vært inne på. Årsaken til at det er det er enkelt og greit for at slik handel er giret. Kort fortalt betyr det at du handler for en langt større verdi enn det du faktisk ‘investerer’ for. Det igjen betyr at du fort kan mangedoble dine penger men også tape langt mer enn hva du har handlet for. På de fleste handelsplattformer er det imidlertid slik at du ikke kan tape mer enn det du har stående på din handlekonto.

Gjør du det bra kan det derfor være greit å ta ut litt penger i ny og ne slik at du faktisk ser gevinstene av dine investeringer.

Uansett hva du velger å gjøre, så anbefaler vi deg imidlertid å være forsiktig med pengene dine – dette er et avansert marked hvor avstanden mellom tap og gevinst er meget kort!

Search