• asiathemes.com
  • (2)245 23 68

Banken og bedriften din

admin      -

Banken og bedriften din

Å ha en bedrift er ikke alle forunt, men faktisk finnes det massevis av små bedrifter rundt om i landet som enten har én ansatt eller bare noen få. Dette er et sunnhetstegn i Norge, og det er veldig positivt at etablererlysten og gründerviljen står stå sterkt her i landet. Det er mange ting som kan gjøres og mye man kan tjene penger på, men det handler ofte om å treffe markedet samt ha en god økonomi. Som bedriftseier er du også avhengig av å ha et godt forhold til banken din, og spesielt viktig er det at du har en kundebehandler som kjenner deg, din bedrift og dine behov ekstra godt.

I slike tilfeller kan man med fordel kutte ut de aller største og mest upersonlige bankene, og selv om det er en kraftig nedskalering av de små bankene rundt om i landet i dag, så er det viktig at du prøver å skaffe deg en kontakt i banken som du er komfortabel med og som er innstilt på å hjelpe deg med alt hva du måtte behøve. Du kan lese mer om dette med bedrifter og banker i denne artikkelen.

Som bedriftskunde i en bank er det ingen grunn til deg for å være lojal bare for å være det, og spesielt ikke hvis du tjener mye penger. Når du tjener mye penger skal du være en viktig kunde i banken – og da skal du forvente at banken står på tå hev for deg og dine behov. Dette mener vi helt seriøst, og hvis du ikke føler at du får den behandlingen du fortjener så er veien kort for å bytte til en bank som er villige til å ‘walk the extra mile’ for deg. Sånn er det, og sånn fungerer forretningslivet. Ingen kommer noen vei med å stå med lua i hånden, så her er det bare å være kynisk og ta det du har behov for!

Search