• asiathemes.com
  • (2)245 23 68

Asia elsker lav oljepris

admin      -

Asia elsker lav oljepris

Mens vi i Norge er smått urolige over den lave oljeprisen er det i Asia tilsvarende glede. Bare i Kina og Japan har man importert olje for 500 milliarder kroner hvert år, og da er det selvsagt at landene vil nye godt av den halverte oljeprisen.

Alle asiatiske land, med unntak av Malaysia og Brunei, er nettoimportører av olje, og for Kina alene er energiimport det aller mest kostbare importregnskapet. Bare i 2013 var dette beløpet på over 335 milliarder dollar. Japan ligger på omtrent halvparten med et beløp på 167 milliarder dollar.

Den japanske økonomien nyter veldig godt av dette og det er naturlig nok slik at både Kina og Japans økonomi vil få en høyere vekst enn først antatt. Yenkursen har svekket seg mot den amerikanske dollaren og dette har ført til at det har blitt dyrere å importere, og derfor kommer oljeprisfallet godt med – spesielt for industriselskaper som er avhengig av råvarer som er oljebasert.

Den største importøren av olje er Kina og de må faktisk importere så mye som 58% av det landet har bruk for, og et fall i oljeprisen på 10% fører derfor til en antatt vekst i den kinesiske økonomien med rund 0,15%. Regningen på oljeimport kan derfor reduseres med omlag 4,5 milliarder dollar pr. måned.

Ettersom Kina er en nettoimportør av energiprodukter på alle områder vil dette gi dem mange fordeler, og da kan man trekke frem økonomisk vekst, industriproduksjon og handelsbalanse.

Oljeprisen har som kjent blitt halvert siden i sommer og Kina har dermed benyttet muligheten til å øke sine lagerbeholdninger, og den daglige økningen i fjorårets ni første måneder var gjennomsnittlig på 391.000 fat olje.

Også for den amerikanske og den europeiske økonomien er de lave oljeprisene positiv og vil stimulere til økonomisk vekst fremfor å holde den nede. Havner oljeprisen på rundt 40 dollar vil land som Slovakia, Thailand, Kina og Sør-Afrika få en økonomisk vekst på rundt 1%, mens Filippinene vil få en vekst på hele 1,7% mer.

Landene som naturlig nok vil få den motsatte virkningen er Saudi Arabia, etterfulgt av Russland, De Forente Arabiske Emirater, Norge og Malaysia.

Kilde: Dagens Næringsliv.

Search