En annen fremtid Havet og oss

RSS | Comments RSS

Archive for January, 2015

Båtsalget tar seg opp

Comments Off
January 20, 2015 at 11:30 am

Bruktbåtmarkedet fikk seg en skikkelig knekk under finanskrisen og brukte flere år enn både bil- og boligmarkedet på å komme seg på fote igjen, og når man i tillegg har hatt flere dårlige sommere (med unntak av i fjor) er kanskje ikke dette så rart.

Det siste halvannet året har man imidlertid sett en markant økning i interessen og å Finn.no er aktiviteten betydelig høyere enn tidligere år. Det er også veldig mye å velge mellom for de som er ute etter båt, og hvis du fikser deg lån til båt så kan du velge og vrake mellom over 4000 forskjellige alternativer pr. i dag – og det vi bli mer fremover.

Husk på at det ennå er tidlig og at det er god tid frem til sommeren nærmer seg, men det er i denne perioden du virkelig burde realisere drømmen om en egen båt. Sesongen kan allerede begynne på våren og hvis du er tidlig ute er du klar til disse første deilige dagene og kan nyte en lang vår, sommer og høst med båt. Husk også på at jo tidligere du er ute jo bedre pris vil du klare å få på båten din. Det er nok mange som ønsker å bli kvitt båten sin nå på vinteren og hvis du er klar med pengene på bok kan du forvente å få en hyggelig pris på det du er ute etter.

Tradisjonelt er det rundt påsketider at trafikken på Finn.no virkelig tar av når det gjelder båtsalg og derifra og gjennom sommeren bruker trykket å være stabilt høyt. Hvis du er tidligere ute unngår du derfor det verste presset og kan derfor sannsynligvis regne med å gjøre et bedre kjøp enn om du investerer mens det er høysesong.

De mest populære båtene her til lands er de som er tilpasset de norske forholdene og merker som Askeladden, Windy, Hydrolift, Buster og Yamarin er derfor blant bestselgerne. Dette er båter som derfor også vil holde seg godt i verdi hvis man er flinke til å ta vare på dem.

Lund tror på høyere oljepriser

Comments Off
January 9, 2015 at 8:56 am

Den tidligere toppsjefen i Statoil, Helge Lund, har troen på at oljeprisen vil stige på nytt igjen, men han sier samtidig at kostnadene for eventuelle nye oljefelt vil være avgjørende.

Han forklarer at olje og gass er råvarer og at det historisk sett er beviser på at dette er syklisk – og at det vil fortsette med det. Etter at den tidligere toppsjefen sluttet i Statol har prisen på olje falt fra omkring 90 dollar pr. fat til like over 50 dollar denne uken.

I mars begynner Lund i BG Group i ny jobb, og han mener altså utviklingen i oljeprisen vil være avhengig av hva det vil koste å bygge ut nye felt – og med dette antyder han at oljeprisene skal opp.

Lund sier at man må bevege seg tilbake til de fundamentale faktorene og se på den langsiktige marginalkostnaden for hva ny produksjon vil koste, og at det er dette som vil være avgjørende for det fremtidige prisbildet.

Den erfarne oljemannen håper at oljebransjen nå tenker langsiktig og unngår desperate kostnadskutt, og heller bruker energi på å utarbeide programmer som bryter fundamentalt med måten man driver på.

Lund mener i likhet med tidligere Hydro-sjef Eivind Reitan at norsk økonomi er såpass robust at vi tåler den halverte oljeprisen med påfølgende nedgang i sektoren, samt at vi også takler krise i Europa og den varslede svekkede veksten der.

Ingen krise med nåværende oljepris

Comments Off
January 9, 2015 at 8:24 am

Styreleder i Norsk Industri og Kleven Verft på Sunnmøre, Kjersti Kleven, mener det er feil å si at det er krise selv om oljeprisen bare ligger på rundt 50 dollar fatet. Det skal nemlig mer til for å skremme en sindig Sunnmøring!

Kleven planlegger drift med full bemanning også i 2015 og hun forklarer at selskapet i Ulsteinvik tærer på ordreboken. Hun sier imidlertid at bildet som tegnes av norsk økonomi med den gjeldende oljeprisen er for dystert og ønsker ikke å betegne det som en krise – i alle fall ikke foreløpig. Hun forklarer at det handler om hvordan inntrykk man bygger av næringen man driver i, og selv om selskapet er avhengig av stor offshore-aktivitet får ikke oljeprisen umiddelbare konsekvenser. Hun understreker imidlertid at om selskapet ikke får nye ordre i løpet av 2015, så vil konsekvensene komme om ett eller to år, men hun har tro på og sier at selskapet bør få noen nye kontrakter i løpet av det første halvåret av 2015.

Asia elsker lav oljepris

Comments Off
January 9, 2015 at 8:08 am

Mens vi i Norge er smått urolige over den lave oljeprisen er det i Asia tilsvarende glede. Bare i Kina og Japan har man importert olje for 500 milliarder kroner hvert år, og da er det selvsagt at landene vil nye godt av den halverte oljeprisen.

Alle asiatiske land, med unntak av Malaysia og Brunei, er nettoimportører av olje, og for Kina alene er energiimport det aller mest kostbare importregnskapet. Bare i 2013 var dette beløpet på over 335 milliarder dollar. Japan ligger på omtrent halvparten med et beløp på 167 milliarder dollar.

Den japanske økonomien nyter veldig godt av dette og det er naturlig nok slik at både Kina og Japans økonomi vil få en høyere vekst enn først antatt. Yenkursen har svekket seg mot den amerikanske dollaren og dette har ført til at det har blitt dyrere å importere, og derfor kommer oljeprisfallet godt med – spesielt for industriselskaper som er avhengig av råvarer som er oljebasert.

Den største importøren av olje er Kina og de må faktisk importere så mye som 58% av det landet har bruk for, og et fall i oljeprisen på 10% fører derfor til en antatt vekst i den kinesiske økonomien med rund 0,15%. Regningen på oljeimport kan derfor reduseres med omlag 4,5 milliarder dollar pr. måned.

Ettersom Kina er en nettoimportør av energiprodukter på alle områder vil dette gi dem mange fordeler, og da kan man trekke frem økonomisk vekst, industriproduksjon og handelsbalanse.

Oljeprisen har som kjent blitt halvert siden i sommer og Kina har dermed benyttet muligheten til å øke sine lagerbeholdninger, og den daglige økningen i fjorårets ni første måneder var gjennomsnittlig på 391.000 fat olje.

Også for den amerikanske og den europeiske økonomien er de lave oljeprisene positiv og vil stimulere til økonomisk vekst fremfor å holde den nede. Havner oljeprisen på rundt 40 dollar vil land som Slovakia, Thailand, Kina og Sør-Afrika få en økonomisk vekst på rundt 1%, mens Filippinene vil få en vekst på hele 1,7% mer.

Landene som naturlig nok vil få den motsatte virkningen er Saudi Arabia, etterfulgt av Russland, De Forente Arabiske Emirater, Norge og Malaysia.

Kilde: Dagens Næringsliv.

Skeptiske til mer oppdrett i Skjerstadfjorden

Comments Off
January 9, 2015 at 7:36 am

Det er mange som er redd for konsekvensene dersom de nye oppdrettsanleggene som er planlegt i Skjerstadfjorden utenfor bode blir en realitet. Bodø kommune er også skeptiske til å tillate ytterligere oppdrettsnæring i fjorden.

Til tross for protestene som råder er det allikevel en mulighet for å fylkeskommunen kan gi klarsignar til nyetablering av flere anlegg i fjorden.

Det er ved Vågan i Skjerstadfjorden er fjorden pr. i dag tilgjengelig for alle og er helt åpen, men det er altså her man frykter at det skal fylles opp med nye oppdrettsanlegg. Det er to selskaper som har søkt om å få opprette anlegg ved Mjønes, men lokale krefter mener at dette vil forringe fjorden og artene i den. Frykten for lakselus og forurensning er stor.

Bodø kommune har selv regulert området til bruk både til oppdrett og friluftsliv, men kommunen er nå redde for at oppdrettsanlegg vil føre til å friluftsbruken vil bli skadelidende.

Faktum er at det vil være en forbudssone rundt et så stort anlegg og det vil innebære at store områder i fjorden vil bli avstengt for fritidsbruk.

Det er som sagt fylkeskommunen som har det siste ordet og det kan derfor bli vanskelig å stoppe disse planen, ettersom de forholder seg til de vedtatte planene – og det er altså disse som åpner for mer oppdrett, og da kan det tyde på at det blir mer oppdrettslaks i fjorden.

Det er altså en mulighet for at dette kan skje, og fylkesråden understreker at kystsoneplanen er ment å skape forutsigbarhet slik at næringen vet hva de har å forholde seg til.